Ilmoitan seuraavan/t lapsen/t Bonnin suomalaiseen kielikouluun / lähtien.

  Nimi
  Syntymäaika
  1.
  2.
  3.  Vanhempien yhteystiedot:

  Vanhempi 1*
  Vanhempi 2
  Nimi
  Osoite
  Puhelin
  Sähköposti
  Kansalaisuus

  *)  Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista lukuvuosittain:

  Lukuvuosimaksut:
  1 lapsi
  72,00 Euroa
  2 lasta
  92,00 Euroa
  3 lasta tai enemmän
  104,00 Euroa

  Eräpäivä: syksyllä uuden lukuvuoden alettua - 1.9. mennessä!

  Kielikoulun tilitiedot:

  Kreissparkasse Köln / Finnische Sprachschule Bonn
  IBAN: DE58 3705 0299 0063 0009 66
  BIC: COKSDE33XXX

  Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla erosta vapaamuotoisesti kirjallisesti (sähköposti riittää) puheenjohtajalle. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

  Suomi-koulutoiminta on vapaa-ajan toimintaa. Suosittelemme jäsenillemme vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

  Sukunimi / Nachname:
  Etunimi / Vorname:
  Lasten etu- ja sukunimi / Vor- und Nachname der Kinder:
  1.
  Yhdistyksemme suosittelee jäseniään ottamaan henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen. / Die Finnische Sprachschule empfiehlt den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung.
  2.
  Bonnin suomalainen kielikoulu suosittelee ottamaan lapselle henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen. Yhdistyksellä ei ole erillistä tapaturmavakuutusta oppilaille. / Unser Verein empfiehlt für seine Mitglieder den Abschluss einer Unfallversicherung. Der Verein hat keine Unfallversicherung abgeschlossen.
  3.
  Lapsestani saa ottaa kuvia ja niitä saa julkaista yhdistyksemme Facebook/web-sivuilla sekä mahdollisissa julkaisuissa (esim. Rengas tai Suomi-Seura). / Mein Kind darf fotografiert werden und die Fotos dürfen auf der Facebook/Web-Seite des Vereins bzw. in anderen Veröffentlichungen (z.B. Rengas oder Deutsch-Finnische-Gesellschaft) benutzt werden.
  Mikäli lapsesi kuvia ei saa julkaista, ilmoita siitä tähän: / Falls die Fotos von deinem Kind nicht veröffentlicht werden dürfen, teile dies uns bitte hier mit:
  4.
  Bonnin suomalainen kielikoulu käyttää tiedotukseen pääasiassa sähköpostia ja Suomi-koulu-WhatsApp-ryhmää. / Die hauptsächlichen Informationskanäle der Finnischen Sprachschule Bonn sind E-Mail und die Suomikoulu-WhatsApp-Gruppe.
  5.
  Suomikoulu alkaa kello 10 ja päättyy kello 12, jonka jälkeen vanhempi on vastuussa lapsestaan. Vanhempi on vastuussa lapsestaan tauon (klo 10.45-11.15) aikana. / Der Unterricht fängt um 10 Uhr an und endet um 12 Uhr, anschließend übernehmen die Eltern/Erziehungsberechtigten die Verantwortung. Während der Pause (10.45-11.15 Uhr) sind die Eltern/Erziehungsberechtigten selbst für die Kinder verantwortlich.