OPETUSRYHMÄT

Ilvekset

Ilveksissä ovat koulumme päiväkoti-ikäiset lapset. Oppitunneilla leikitään, lauletaan, loruillaan ja luetaan satuja. Opettajana toimii Matti Urlaß.

Ilmari-ilves kiertää lasten mukana aina Suomi-koulukertojen välisinä aikoina.

Jänikset

Jäniksissä ovat koulumme esikouluikäiset lapset. Oppitunneilla lauletaan, loruillaan ja luetaan satuja sekä tehdään esikoulutehtäviä. Lisäksi tunneilla leivotaan ja askarrellaan. Opettajana toimii Tiina Bowy.

Jänisten maskotti Jojo-käsinukke on mukana oppitunneilla.

Liito-oravat

Liito-oravissa ovat koulumme nuoremmat alakouluikäiset oppilaat. Oppitunneilla kartoitetaan suomenkielentaitoa tutustumalla vaihtuviin teemoihin, kuten esimekiksi Suomen luontoon ja vuodeaikoihin tai sukeltamalla satujen maailmaan. Oppikirjana liito-oravat käyttävät Kotisuomea-kirjaa. Lisäksi Liito-oravissa luetaan satuja, katsotaan videoita, askarrellaan ja pelataan pelejä sekä suoritetaan lukudiplomia. Opettajana toimii Nina Eberle.

Liito-oravien Laku-maskotti on aina mukana oppitunneilla.

Karhut

Karhuissa ovat koulumme vanhemmat alakouluikäiset sekä nuoremmat yläkouluikäset oppilaat. Oppitunneilla kartoitetaan suomenkielentaitoa tutustumalla vaihtuviin teemoihin, kuten esimekiksi elokuviin, tunteisiin tai sarjakuviin. Oppikirjana Karhut käyttävät Kotisuomea-kirjaa. Lisäksi tunneilla luetaan, kuunnellaan musiikkia ja kuunnelmia, katsotaan videoita ja pelataan pelejä sekä suoritetaan lukudiplomia. Opettajana toimii Jonna Gorecki.

Karhujen maskotti Otso-nalle

Merikotkat

Merikotkat ovat koulumme nuorisoryhmä. Oppitunneilla nuoret harjoittelevat kielioppia, tekstien tuottamista ja lukemista sekä tekevät kirjaesitelmiä. Sanavarastoa kartoitetaan suomalaisen musiikin sekä videoiden avulla, pelataan pelejä sekä keskustellaan nuoria kiinnostavista aiheista. Merikotkat ovat käsikirjoittaneet ja kuvanneet jo kaksi omaa filmiä. Opettajana toimii Satu Eckert.