MIKÄ ON SUOMI-KOULU?

Nykyään Suomi-kouluja toimii jo 45 maassa ja niissä opiskelee suomea noin 4.000 lasta ja nuorta. Suomi-koulut ovat kielikouluja, joissa annetaan ulkosuomalaisperheiden lapsille ja nuorille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Lisäksi Suomen kirjallisuus, maantieto ja historia voivat olla osana opetusta. Suomi-koulun tarkoitus ei ole opettaa uutta kieltä, vaan vahvistaa kotona opittuja taitoja. Ryhmäjaossa pyritään ottamaan huomioon sekä oppilaan ikä että kielitaito.

Suomi-koulu on tarkoitettu harrastukseksi sekä pysyvästi ulkomailla asuville lapsille ja nuorille, joilla on kiinteitä suhteita Suomeen tai suomalaisiin, joiden vanhemmista toinen on suomalainen että ulkomailla väliaikaisesti asuvien suomalaisperheiden lapsille.

Suomalaisessa kielikoulussa lapsi on osana suomea puhuvaa yhteisöä. Toisten suomea puhuvien lasten tapaaminen motivoi ja rohkaisee lasta käyttämään myös itse suomen kieltä. Näin Suomi-koulu on tärkeä tuki lasten kielellisessä kehityksessä ja monikielisyyskasvatuksessa.

Suomi-koulu on tärkeä kohtaamispaikka, jossa monikieliset perheet tapaavat toisiaan, keskustelevat suomeksi, vaihtavat mielipiteitä ja kokemuksia sekä solmivat yhteyksiä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Perheillä on mahdollisuus lainata Suomi-koulun kirjastosta suomenkieliesiä kirjoja ja juhlia yhdessä perinteisiä suomalaisia juhlia. Suomi-koulu motivoi myös vanhempia suomen kielen käytöön ja arvostamiseen.